mandag 28. mai 2007

Dugnad Rygh - ny start på NV (klikk på bildet)


Det er nå gjort avtale med grunneier på Ryghåsen om å rydde ny start på NV. Lier Hanggliderklubb har klart å få til dette, og inviterer oss i DROP til å bli med på dugnad, slik at den også blir bra for paraglidere.

Vi oppfordrer alle paragliderpiloter som kan denne dagen om å møte opp. Ta med øks, sag, krafser, etc.

Møt ved PG-landingen vis à vis Lidl: Torsdag 31 mai kl 17.

Kontakt dugnadsleder: Øystein Krag, mobil 951 35 646

torsdag 24. mai 2007

Brudd på høydebegrensningen

Vi har mottatt brev fra fagsjefen i seksjonen og formidler dette videre og håper medlemmene i DROP flyr med god samvittighet.

Til alle hangglider og paraglider piloter i Norges Luftsportforbund!

Brudd på høydebegrensning!

HP/NLF er meget bekymret over alle brudd på høydebegrensningene som blir gjort av våre piloter. Vi får stadig rapporter om dette, vi ser også i loggboka at mange ikke er bekymret over at de på sine turer har gått for høyt. Noen skryter til og med av det.

Dette er et MEGET stort sikkerhetsproblem som både Avinor, Luftfartstilsynet og faglig ledergruppe i HP/NLF er opptatt av.

Det er helt klart at flyturer der man bryter høydebegrensningen IKKE skal forkomme.

Det skal IKKE noteres rekorder der høydebegrensningen er brutt.
Man skal IKKE få gjeldende omgang i konkurranser hvor høydebegrensningen er brutt. Dette blir gjennomført av KKHG, og vi ber KKPG også gjennomføre dette.

Piloter som bryter høydebegrensningene kan være med på å stenge flysteder. Skjer det en kollisjon der PG eller HG piloten har vært et sted der han ikke skulle være så kan vi risikere at det settes i verk strenge restriksjoner på vår flyging.

Faglig ledergruppe har fått myndighet fra LT til å iverksette straffereaksjoner mot disse pilotene. Ved grove brudd og ved gjentakelser kan vi inndra lisensen til vedkommende for kortere eller lengre tid. Piloter som da fortsetter å fly uten lisens vil bli rapportert til LT og anmeldt til politiet.

Som fagsjef har jeg ansvaret for sikkerheten når det gjelder HG og PG flyging i Norge. La meg og faglig ledergruppe slippe å behandle slike saker og la oss slippe å inndra lisenser. Men må vi gjøre det så vil det bli gjort.

Dette er ment som en advarsel til alle piloter. HP/NLF ber om at grensene respekteres og vi ber alle fly ut av bobla FØR du bryter denne usynlige grensen. Vi kommer nå aktivt sammen med klubbenes faglige ledere til å kontrollere dette for å få slutt på disse sikkerhetsproblemene. IKKE ØDELEGG FOR SPORTEN VÅR!

Med vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

Arne Håkon Hillestad, Fagsjef HP/NLF.

onsdag 9. mai 2007

Endelig er den her

Omsider har filmen fra høydeturene 24-25 april på Sundvollen blitt publisert.
Nyt de flinke elevene og gode korreksjoner i starten.