torsdag 30. august 2007

Høstkurs begynner nå


KURSSTART: Lørdag 20 september

Vi har plass til 8-10 elever og vi begynner selve kurset lørdag/søndag 20-21 september (kl 9-18). Du bør sette av de neste 3-4 helgene til kurset. Vi vil også ha teoriundervisning tre-fire kvelder i løpet av kurset.

Kurset koster kr 7500,- og inkluderer ALT. Lån av flyutstyr, hjelm, teorimateriell, medlemskap i DROP og Norsk Aeroklubb/Norges Idrettsforbund, samt ulykkes- og tredjemannsforsikring. Vi er meget sikkerhetsorienterte og legger meget stor vekt på sikkerhet under hele kurset og alt utstyr er av beste kvalitet. Transport til og fra flystedene må betales selv. Vi prøver å kjøre sammen der det er muligheter for det.


Sikre deg plass allerede nå:

Send en mail til kurs@dropfly.no med navn, adresse, mobilnummer, og fødselsdato.


Betaler du kursavgiften snarest er du sikker på plass. DROP, kontonr.: 9015.16.11450.

Dersom du ikke kommer med blir selvsagt hele beløpet refundert og du blir satt på venteliste og blir kontaktet før vi starter neste kurs (våren 2009).

Har du spørsmål kan du ringe meg på 932 00 304, eller sende mail til post@dropfly.no

Nedenfor finner du kursplan.

Vi gleder oss til å se deg på kurs hos oss.

Vennlig hilsen

Dag Harald Hovind
Leder/instruktør DROPKursplan:

1 kurshelg
Lø/sø. 20-21 sept.: Bakketrening. Startteknikker og førflygingssjekk. Bakkeglidning med start og landing, samt lette svinger.

2 kurshelg
Lø/sø. 27-28 sept. Lørdag: Bakketrening/mellomstadiebakke. Lengre flytur
Søndag: Høydeturer (alternativer: Uvdal, Hjartdal, Sundvollen)

3 kurshelg
Lø/sø. 4-5 okt. Lørdag/søndag: Flere høydeturer. Øvelser i luften; sakteflyging, 360’, D-liner, legge inn ører, innflyging
Teoriprøve

4 kurshelg
Lø/sø. 11-12 okt. Reservehelg. Flere høydeturer. Øvelser i luften.

5 kurshelg
Lø/sø. 6-7 okt. Reservehelg. Flere høydeturer. Øvelser i luften.

Teoriundervisning:
Tirsdag 23 sept. kl 18-21 Aerodynamikk og Meteorologi. Utdeling av teorimateriell.
Torsdag 25 sept. kl 18-21 Praktisk flyging. Lover og regler.
Tirsdag 30 sept. kl 18-21 Materialkunnskap. Førstehjelp.

Teoriprøve (multiple choice) avholdes i forbindelse med en kurshelg.
Teoriprøve til PP2

Ingen kommentarer: