søndag 16. august 2009

Nybegynnerkurs Høsten 2009

KURSSTART/PRØVEDAG: GRATIS PRØVEDAG Søndag 23 august

Vi har plass til 8-10 elever og vi begynner selve kurset lørdag 29 august(kl 10-16), og fortsetter søndag. Du bør sette av de neste 3-4 helgene til kurset (lørdag/søndag). Vi vil også ha teoriundervisning tre-fire kvelder i løpet av kurset.


Kurset koster kr 7500,- og inkluderer ALT. Lån av flyutstyr, hjelm, teorimateriell, medlemskap i DROP og Norsk Aeroklubb/Norges Idrettsforbund, samt ulykkes- og tredjemannsforsikring. Vi er meget sikkerhetsorienterte og legger meget stor vekt på sikkerhet under hele kurset og alt utstyr er av beste kvalitet. Transport til og fra flystedene må betales selv. Vi prøver å kjøre sammen der det er muligheter for det.

Sikre deg plass allerede nå: Send en mail til oss på kurs@dropfly.no med navn, adresse, mobilnummer, og fødselsdato. Betaler du kursavgiften snarest er du sikker på plass. DROP, kontonr.: 9015.16.11450. Dersom du ikke kommer med blir selvsagt hele beløpet refundert og du blir satt på venteliste og blir kontaktet før vi starter neste kurs (våren 2010). Har du spørsmål kan du ringe instruktøren på 932 00 304, eller sende mail til kurs@dropfly.no Nedenfor finner du kursplan.

Vi gleder oss til å se deg på kurs hos oss.

Vennlig hilsen Dag Harald Hovind Leder/instruktør DROP

Kursplan:
1 kurshelg Søndag 23 august.: Bakketrening. Startteknikker og førflygingssjekk. Bakkeglidning med start og landing, samt lette svinger.
2 kurshelg Lø/sø. 29-30 sept. Lørdag: Bakketrening/mellomstadiebakke. Lengre flytur Søndag: Høydeturer (alternativer: Uvdal, Hjartdal, Sundvollen)
3 kurshelg Lø/sø. 5-6 sept. Lørdag/søndag: Flere høydeturer. Øvelser i luften; sakteflyging, 360’, D-liner, legge inn ører, innflyging Teoriprøve
4 kurshelg Lø/sø. 11-12 sept. Reservehelg. Flere høydeturer. Øvelser i luften.
5 kurshelg Lø/sø. 19-20. Reservehelg. Flere høydeturer. Øvelser i luften.

Teoriundervisning:
Tirsdag 1 sept. kl 18-21 Aerodynamikk og Meteorologi. Utdeling av teorimateriell.
Torsdag 3 sept. kl 18-21 Praktisk flyging. Lover og regler.
Tirsdag 8 sept. kl 18-21 Materialkunnskap. Førstehjelp.

Teoriprøve (multiple choice) avholdes i forbindelse med en kurshelg.

Ingen kommentarer: