tirsdag 27. juni 2006

DROP er offisiell klubb fra 19.06.2006

Endelig, etter lang saksbehandling hos Idrettskretsen både i Buskerud og Vestfold, er vi nå endelig godkjent som egen klubb!

Vi er nå medlem av både Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, samt Fédération Aéronautique Internationale.

Gratulerer til oss! Nå kan vi endelig ta imot medlemmer.

Se nyhet hos NAK:

Utdrag fra brev fra Buskerud Idrettskrets, mottatt 26 juni 2006

MEDLEMSKAP I NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE.
Vi har mottatt deres søknad om opptak i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og særforbund.
Etter vedtak i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite, er det delegert til idrettskretsene å godkjenne opptak av nye lag og navn på disse.
Vi har også mottatt lov for deres lag. Denne er i overensstemmelse med Idrettsforbundets lovnorm for lag. Deres søknad ble behandlet på møte i Buskerud Idrettskrets den 19.06.2006 og laget er tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite fra samme dato.

Vi ønsker dere velkommen som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og dets organisasjonsledd.

Med hilsen
BUSKERUD IDRETTSKRETS

Ingen kommentarer: