tirsdag 27. juni 2006

Slik melder du deg inn i DROPDenne informasjonen gjelder deg som allerede er medlem av en annen klubb. Hvis du vil melde deg ut av en annen klubb må NAK ha dette skriftlig. Se info om dette nedenfor.

Alle medlemmer av klubber tilsluttet NLF/NAK betaler all kontingent samlet direkte til forbundet. Etter innmelding vil du få tilsendt en faktura for den samlede medlemskontingenten og medlemskort.

Følg denne linken: http://www.nak.no/medlemskap-info.htm#Utmelding (Her finner du mer informasjon om det er noe du lurer på).

Klikk deretter på linken: Gå direkte til innmeldingsskjema Velg HANG/PARAGLIDERSEKS. og DRAMMEN OG OMEGN PARAGLIDERKLUBB.

Medlemskontingenten i DROP er 150 kroner i året. Vi har valgt å legge oss på en moderat linje her, da ingen av våre flysteder er avgiftsbelagt på noen måte.

Medlemskap i flere klubber:
Det er anledning til å være medlem i flere klubber tilsluttet NLF/NAK samtidig. I slike tilfeller betales forbundskontingent og kontingent til samme fagseksjon bare en gang. Lokal klubbkontingent må betales pluss et mindre registreringsgebyr for hver ny klubb. En som er medlem i flere klubber, er likeverdig medlem i alle de klubber som det er betalt kontingent til. Ett medlem kan imidlertid kun representere en klubb i konkurranser og ved møter i overordnede organisasjonsledd.

Utmelding og stryking av medlemskap:
Utmelding skal skje skriftlig og gjelder fra utløpet av kalenderåret. Send ganske enkelt en mail til NAK om at du vil melde deg ut av en annen klubb; hp.nlf@nak.no

Ingen kommentarer: